Powołaliśmy nasze Stowarzyszenie, bo zauważamy potrzebę intensyfikacji stosunków polsko-ukraińskich tam, gdzie kończy się rola państwa, a zaczyna się życie pojedynczego obywatela. Od 2007 roku staramy się przedstawiać na terenie Wielkopolski kulturę naszego wschodniego sąsiada. Nasza główna inicjatywa to Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna, który od 2008 roku przełamuje bariery i stereotypy.
Nasze Social Media
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Polska - Ukraina"
Jednym z najtrudniejszych zadań we współistnieniu międzynarodowym jest budowa poprawnych relacji między najbliższymi sąsiadami. Historia stosunków polsko-ukraińskich niewątpliwie jest tego najlepszym przykładem. Wydaje się, że konstruowanie dobrosąsiedzkich stosunków opiera się na dwóch filarach: działalności instytucji państwowych oraz bezpośrednich relacji pomiędzy mieszkańcami. Żadna z kwestii nie powinna być zaniedbana. Brak dobrych intencji władz nie pobudza obywateli do aktywności, z drugiej zaś strony nawet najbardziej śmiałe deklaracje polityków pozbawione oddolnych inicjatyw pozostają pustosłowiem. Powołaliśmy nasze Stowarzyszenie, bo zauważamy potrzebę intensyfikacji stosunków polsko-ukraińskich tam, gdzie kończy się rola państwa, a zaczyna się życie pojedynczego obywatela. Od 2007 roku staramy się przedstawiać na terenie Wielkopolski kulturę naszego wschodniego sąsiada. Nasza główna inicjatywa to Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna, który od 2008 roku przełamuje bariery i stereotypy.
Już od 14 lat realizujemy rezydencje artystyczne, spektakle, wieczory literackie, festiwale i wiele innych projektów.
PROJEKTY KULTURALNE
Festiwale, spotkania literackie, wymiany artystyczne, organizacja spektakli oraz wystaw.
PROJEKTY SPOŁECZNE
Wyjazdy integracyjno - edukacyjne, pomoc społeczna i prawna.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Wymiany artystyczne oraz międzynarodowe projekty społeczne i kulturalne.
NASZ ZESPÓŁ
Nasz zespół to dowód na to, że narodowość nie ma znaczenia. Wspólnie tworzymy międzynarodowe projekty, pomagamy oraz obalamy stereotypy.
ALEKSANDRA KUŹMICZ
Prezeska firmy "Fair Play Job"
Członkini zespołu organizatorów festiwalu "Ukraińska Wiosna" oraz Członkini Stowarzyszenia S-K "Polska Ukraina"
MARTA CHUDZIK
Członkini zespołu organizatorów festiwalu "Ukraińska Wiosna"
Specjalistka ds.Administracyjnych w firmie "Fair Play Job"
DMYTRO BORODAI
Członek stowarzyszenia S.K. "Polska - Ukraina"
Członek zespołu organizacyjnego festiwalu "Ukraińska Wiosna"
Made on
Tilda