SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT SYSTEMU OŚWIATY W POLSCE
SCENA NOWA W CENTRUM KULTURY "ZAMEK"
GODZ: 13:30 - 15:00
11 maja, sobota

PL:
Spotkanie informacyjne na temat systemu oświaty w Polsce – jest dedykowane cudzoziemcom, których dzieci są lub w przyszłości będą uczniami w polskiej szkole.
W ramach spotkania chcielibyśmy:

• w przystępny sposób przedstawić strukturę i specyfikę systemu edukacji w Polsce (typy szkół, zasady rekrutacji, odpłatna/nieodpłatna nauka)
• opowiedzieć o organizacji pracy szkoły (wywiadówki, dziennik elektroniczny, zajęcia dodatkowe, ocena opisowa)
• zaprezentować jak wygląda kwestia wsparcia dla cudzoziemców w Polskich szkołach (oddziały przygotowawcze, dodatkowe zajęcia z języka polskiego)
• porozmawiać o obowiązkach oraz prawach przysługujących cudzoziemcom
Liczymy na wspólną dyskusję nad możliwościami oraz ewentualnymi trudnościami, wynikającymi z rozpoczęcia nauki w polskiej szkole oraz próbę znalezienia odpowiedzi na najbardziej nurtujące uczestników pytania.
Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim, zapewnimy również wsparcie translatorskie, aby język nie stanowił bariery w komunikacji i każdy uczestnik/uczestniczka miał/miała poczucie, że może swobodnie podzielić się swoją opinią lub zadać pytanie

KIEDY? 11.05.2019 (13:30 – 15:00)

GDZIE? Scena Nowa w Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wystarczy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy – https://drive.google.com/open?id=1oF6Y2FBxAILo4E-G9IBpio8WlSY8t9Hu7nQR2ferWUM

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 26.04.2019.

Spotkanie poprowadzi:
dr Izabela Czerniejewska – koordynatorka projektu Migrant Info Point (MIP) w Poznaniu, specjalistka ds. uczniów imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, badaczka Centrum Badań Migracyjnych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat interesuje się tematyką migracji, wielokulturowości i edukacji wielokulturowej, szczególnie powiązań edukacji z migracjami. Autorka książki „Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce" (2013) i licznych artykułów naukowych dotyczących tematyki migracji. Zaangażowana badaczka, uczestniczyła w badaniach naukowych dotyczących integracji cudzoziemców, uchodźców oraz migracji powrotnych do Polski. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzi krajowe i międzynarodowe projekty, szkolenia i warsztaty w tematyce wielokulturowej i migracyjnej.
Wydarzenie odbędzie się w ramach XII edycji Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna". Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA. Festiwal współorganizuje Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.


UA:
Інформаційна зустріч про систему освіти в Польщі - присвячена іноземцям, чиї діти вже є або будуть учнями польської школи у майбутньому.
У рамках зустрічі ми хотіли б:
• доступним чином представити структуру та специфіку системи освіти в Польщі (типи шкіл, правила вступу, платне / безкоштовне навчання);

• розповісти про організацію роботи школи (інтерв'ю, електронний щоденник, додаткові заняття, описова оцінка);

• продемонструвати як виглядає підтримка іноземців у польських школах (підготовчі відділення, додаткові уроки польської мови);
• обговорити обов'язки та права іноземців.
Ми розраховуємо на спільне обговорення можливостей та імовірних труднощів, що виникають під час навчання в польській школі, і спробу знайти відповіді на найбільш хвилюючі питання для учасників.
Зустріч буде проводитися польською мовою, ми також надаватимемо підтримку перекладу таким чином, щоб мова не була перешкодою для спілкування і всі учасники мали відчуття, що вони можуть вільно ділитися своєю думкою або задавати питання.
KОЛИ? 11.05.2019 (10:30 – 12:30)

ДЕ? Scena Nowa w Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ?
Просто заповни анкету – https://drive.google.com/open?id=1oF6Y2FBxAILo4E-G9IBpio8WlSY8t9Hu7nQR2ferWUM
НАША ІНФОРМАЦІЙНА ЗУСТРІЧ БЕЗКОШТОВНА!

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 26/04/2019.


Зустріч проведе:
dr Izabela Czerniejewska - координаторка Проекту інформаційного пункту для мігрантів (MIP) у Познані, спеціалістка з питань учнів-мігрантів у Центрі удосконалення вчителів у Познані, дослідниця Центру досліджень міграції при Університеті Адама Міцкевича в Познані. Протягом багатьох років цікавиться темою міграції, мультикультурності та мультикультурної освіти, особливо зв'язками між освітою та міграцією. Авторка книги "Багатокультурна освіта. Діяльність, що проводиться в Польщі» (2013) та численних наукових статей на тему міграції. Віддана своїй справі дослідниця, брала участь у наукових дослідженнях тем пов'язаних з інтеграцією іноземців, ситуацією біженців та поверненням мігратів до Польщі. Співпрацює з неурядовими організаціями, проводить національні та міжнародні проекти, тренінги та семінари з питань мультикультурної та міграційної політики.
Захід відбудеться в рамках 12-го фестивалю культури "Українська весна". Його організатором є Суспільно-культурне Товариство «Польща-Україна». Фестиваль організовується спільно з Центром Культури «Замок» у Познані.

Wydarzenie odbędzie się w ramach XII edycji Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna". Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA. Festiwal współorganizuje Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

XII edycję Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna" dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznania #poznanwspiera


Made on
Tilda