Ryszard Kupidura – wschodoznawca, ukra­inista, tłumacz, adiunkt Zakładzie Ukrainistyki Instytu­tu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii UAM. Od 2008 roku publikuje m.in. na łamach "Porównań", "Studia Ukrainica Posnaniensia", charkowskiego czasopisma "СХІД/ЗАХІД" oraz w „Україна модерна". W 2012 roku obronił pracę doktorską poświęconą twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki. Współautor książki Dyskurs postkolonialny w współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej (2015). Animator polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Jest byłym współpracownikiem Konsulatu Honorowego Ukrainy w Poznaniu. W Stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezesa, odpowiada za szereg programów, w tym poznańsko-ukraiński projekt rezydencji artystycznych „Pobratymcy".

RYSZARD KUPIDURA
Wiceprezes Stowarzyszenia S.K.
"Polska - Ukraina"
Made on
Tilda